Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2024 r.
Data wejścia w życie 7 czerwca 2024 r.

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Zofia Piątkowska, Marii Skłodowskiej-Curie 43/4; 40-057, Katowice, e-mail: kontakt@poczujprzyrode.pl, telefon: +48 607974977 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://www.poczujprzyrode.pl ). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać 180 dni od daty opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

    1. Imię i Nazwisko
    2. E-mail
    3. Numer telefonu

 

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

  1. Kontakt i sprzedaż usług

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że będziemy zobowiązani do innego postępowania prawo.

 

PRZECHOWYWANIE TWOICH INFORMACJI

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 90 dni do 2 lat po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne lub tak długo, jak będą nam potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. Być może będziemy musieli przechowywać pewne informacje przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadne nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 

TWOJE PRAWA

W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania udostępnienia (przeniesienia) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres kontakt@poczujprzyrode.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których poszukiwano Twoich danych.

 

PLIKI COOKIE ITP.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ich używamy i jakie masz wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieupoważnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.

 

SKARGA / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego Specjalisty ds. skarg w Zofia Piątkowska, Marii Skłodowskiej-Curie 43/4; 40-057 Katowice, e-mail: kontakt@poczujprzyrode.pl. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.